تبلیغات


معرفی نامزد های اسکار 2018

خب فیلم (شکل آب) اینقدر نامزد جایزه اسکار شده که باید دیدش.

نامزد های بهترین فیلم:
دانکرک، لیدی برد، شکل آب، پست، نخل خیال، تاریک ترین ساعت،
برو بیرون، پست، سه بیلبورد
+ لیدی برد نامزد 5 جایزه، دانکرک نامزد 7 جایزه و شکل آب نامزد 13 جایزه شدن


لیست کامل نامزدهای اسکار امسال


منبع این نوشته : منبع